Warmtebron met een open bronsysteem

Open systemen worden aangelegd voor grote projecten zoals ziekenhuizen, zware industrie of als bron voor warmtenetten in woonwijken. Er worden dan twee (of meer) bronnen geboord. Uit de eerste bron wordt grondwater opgepompt. Nadat de warmte uit het grondwater is gehaald wordt het water via de tweede bron terug in de bodem geïnfiltreerd. Voor open systeem gelden uitgebreide vergunningprocedures voor zowel de aanleg als het gebruik. Er geldt een verplichte registratie van de onttrokken hoeveelheden grondwater en energie en het systeem vergt jaarlijks onderhoud. Broboor maakt geen open systemen.

Bijkomend voordeel:
In de zomer kan het relatief koele grondwater weer gebruikt voor de koeling van de gebouwen. Dit alles levert dus een behoorlijke energiebesparing op!

Gesloten systeem horizontaal

Gesloten systeem met horizontale aardcollectoren
De horizontale aardcollector bestaat uit een leidingsysteem. Dit systeem wordt op een diepte van ongeveer 1.5 meter tot 2 meter in de bodem gelegd. Het systeem onttrekt warmte aan de grond en voert dit naar de verdamper van de warmtepomp. De hoeveelheid warmte die aan de bodem kan worden onttrokken is afhankelijk van de bodemgesteldheid en ligt tussen de 10 en 40 watt per m². Broboor maakt geen gesloten systeem met horizontale aardcollectoren.

Verticaal gesloten energiesysteem

Gesloten systemen worden zo genoemd omdat er geen uitwisseling van grondwater plaatsvindt. Er wordt een HDPE slang in de grond aangebracht waar vloeistof doorheen gepompt wordt. Deze vloeistof neemt de bodemtemperatuur aan en ‘transporteert’ deze naar de warmtepomp. Voor individuele woningen, appartementencomplexen en bedrijven wordt eigenlijk altijd met een gesloten systeem gewerkt. In vergelijking met een open systeem is het zeer eenvoudig. Voor de aanleg is een melding of eenvoudige vergunning vereist maar daarna is er geen omkijken meer naar. Een gesloten systeem is onderhoudsvrij!

Praktische werkzaamheden BROBOOR

  • Voorbereidende fase
  • Boren en aanbrengen warmtewisselaars
  • Aanleggen horizontale aansluitingen
  • Spoelen, testen en opleveren

Voorbereidende fase

Voordat een bodem warmtewisselaarsysteem wordt aangelegd stelt BROBOOR eerst vast of het mogelijk is aan de hand van locatie-onderzoek, projectinformatie, energieprofiel en piekbelasting. De geologische omstandigheden worden geanalyseerd daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse databanken en uit eigen bevindingen.  Voor het uitvoeren van de aanbrengen en de boorwerkzaamheden in een melding van het verticaal gesloten energiesysteem voldoende en in sommige gevallen en vergunning vereist).

Boren en aanbrengen warmtewisselaar

Bij het boren en het aanbrengen van de warmtesondes is de kwaliteit en het aantal erg belangrijk. Afhankelijk van de warmtevraag en de aanwezigheid van een goede watervoerende lagen bepalen we het aantal sondes. Na het boren en het inbouwen van de warmtewisselaar werken wij het boorgat deskundig af. De verticale boringen vullen wij af met speciaal materiaal (Thermisch Grout). Dit om milieuverontreiniging en om ongecontroleerd instorten van het boorgat te voorkomen, en de waterscheidende lagen die doorboord zijn weer af te dichten.

Aanleggen Horizontale aansluitingen

Naast het boren en het aanbrengen van de sondes worden horizontale leidingen geplaats. Vakmanschap en het gebruik van goede materialen zijn erg belangrijk.
De leidingen worden vanaf de bron doorgetrokken tot een verzamelpunt en worden op een verdeelbak. De sleuven waarin de horizontale leidingen worden gelegd, moeten schoon zijn. Het systeem wordt goed getest op doorstroming (in verband met verstopping) en lekkage voordat de sleuven worden dichtgegooid.

Spoelen, testen en opleveren

Alle leidingen zijn stuk voor stuk in te regelen. Ze worden grondig doorgespoeld en er wordt een druktest uitgevoerd (op lekdichtheid en mechanische sterkte) Uiteindelijk gaan er 2 leidingen naar de woning/pand: een waterleiding en een koude leiding. Het bodem warmtewisselaarsysteem eindigt bij de aansluiting op de warmtepomp. Nadat de testen zijn uitgevoerd, vullen we het systeem af met de voorgeschreven hoeveelheid antivries. Uiteindelijk kan het systeem dan worden overgedragen met onze garantie , mits u de installatie c.q. periodiek door ons laat controleren.

Tot Slot

BROBOOR levert een goed ontworpen en aangelegd bodem warmtewisselaarssysteem, waarbij de economische aspecten van belang zijn. Wij hechten dan ook veel waarde aan de kostenefficiëntie en garanderen u een systeem met een hoog rendement, een evenredig comfort, een lange levensduur, nagenoeg onderhoudsvrij en daarom lage exploitatiekosten.

Ontdek meer over onze diensten

Grondboringen

Warmtepompen

Scroll naar boven